4th of May 2017 signed a different day in Fushe Kruja. Two public schools “Adem Gjeli” and “Shote Galica” organized an event on behalf of Women’s Rights Topic. In the event were present parents, children, teachers and Fushe Kruja citizens with the aim to join this initiative taken by the schools. Deputy Minister of Education was invited to be part and gave a speech regarding the importance of women’s in society.
Among the performers were also two Roma women who performed with post cards. The most culminating part of the event was when one of the Roma women, Mimoza gave a speech about her life as women among the Roma community, her struggles in life and about the achievements made thanks to the support given by ADRA Albania with the Educational and Empowerment projects. She said to the public that education plays an essential role in the life of all women thus it should not be neglected.

Dita e 4 Majit 2017 shenoi nje dite te ndryshme ne Fushe Kruje pasi u organizua nje aktivitet me nismen e dy shkollave publike “Adem Gjeli” dhe “Shote Galica” fokusuar tek ceshtja e Te Drejtave te Grave. Ne aktivitet ishin ftuar prinder, femije, mesues si edhe qytetare te tjere te cilet erdhen me synimin per t’ju bashkuar kesaj nisme. Gjithashtu prezente ishte edhe Zv/Ministrja e Arsimit, Znj. Nora Malaj e cila foli mbi rendesine e rolit qe ka gruaja ne shoqeri.
Midis pjesemarresve ishin edhe dy gra nga komuniteti Rom te cilat performuan me postera. Pjesa me emocionale ishte kur njera prej tyre, Mimoza, foli edhe per jeten e saj, veshtiresite si edhe arritjet e bera fale ndihmes nga ADRA Albania ne saje te projekteve Edukuese dhe Fuqizuese. Ajo i foli publikut mbi rendesine qe ka edukimi ne jeten e te gjithe femrave dhe shpjegoi perse ai nuk duhet lene pas dore.

Tags: