Today ADRA Albania organized an Awareness Campaign in Fushe Kruja with the theme:
“Every Child in School for a better Future”
The main aim of this campaign was to raise awareness among parents of Roma and Egyptian communities about the enrollment of their children at school for this school year.
First we went to the community center and had some time together with the children from the Roma community. We all played and children expressed themselves through painting and crafting.
After that children marched through the streets of the communtiy in Fushe Kruja with posters in their hands with the slogans “11 September is the 1st day of school” and “Parents, every child has the right to education”!
ADRA’s volunteers and other volunteers from high school of Fushe Kruja also joined this campaign and gave their support. The staff spread flyers to the parents of both communities, where was written a detailed information about the right and importance of children’s education.

Sot ADRA Albania organizoi nje fushate sensibilizuese me teme:
“Cdo femije ne shkolle per nje te ardhme me te mire”.
Qellimi kryesor i kesaj fushate ishte ndergjegjesimi i prinderve Rome dhe Egjyptian per regjistrimin e femijeve ne kete vit te ri shkollor.
Fillimisht ne shkuam ne qendren komunitare ne Fushe Kruje ku femijet po na prisnin me padurim. Ketu ata paten mundesi te argetohen dhe shprehin veten perms pikturave. Me pas me postera ne duar ku shkruhej “11 Shtatori dita e pare e shkolles” dhe “Prinder, cdo femije ka te drejte te edukohet”, te gjithe j’u drejtuam komunitetit Rom.
Fushates se dites se sotme iu bashkuan edhe vullnetare te ADRA-s dhe nxenes vullnetare te shkolles se mesme te qytetit te cilet dhane ndihmesen e tyre.
Stafi shperndau broshura per prinderit e ty dy komuniteteve ku jepej informacion i detajuar mbi te drejten dhe rendesine e edukimit te femijeve te tyre.