Thirrje per Vullnetare!
Në kuader të “Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarizmit” ,më 5 Dhjetor , ADRA Albania do të organizojë një aktivitet me vullnetarë në të gjithë farmacitë e Tiranës. Qëllimi i aktivitetit është për ti ardhur në ndihmë komuniteteve në nevojë dhe për  të rritur ndërgjegjësimin midis të rinjve për vullnetarizimin si një nga shtyllat kryesore të përgjegjësisë sociale ndaj komunitetit.
Për të gjithe ata që kanë dëshirë të japin kontributin e tyre, ju lutem na kontaktoni duke dërguar, tek email: blerina.balla@adra.al  informacionin e mëposhtëm:
Emer Mbiemer :
Shkolla/Universiteti:
Nr telefoni :

Email:

Aktiviteti do te zhvillohet mbas ores 15:00. Konfirmimi per pjesemarrje duhet te dergohet deri me daten 3 dhjetor 2014.
Ju falenderojmë!
Tags: