Në datën 19 Prill Drejtoria e Shendetit Publik të Bashkisë Krujë në bashkëpunim me ADRA Albania organizoi në Fushëkrujë një fushatë ndërgjegjësuese për shëndetin. Broshura me informacione e keshilla të lidhura me ceshtje të ndryshme të shëndetit u shpërndanë për popullatën ndërsa stafi mjekësor ofroi falas për të gjithë të intresuarit shërbimin e matjes se presionit të gjakut dhe glicemisë.

On 19th of April the Directory of Public Health of Kruje in collaboration with ADRA Albania organized in Fushe Kruja one awareness campaign about public health. Information leaflets about different health issues were distributed to the public while the medical staff invited the citizens of Fushekruja to measure for free blood pressure and glucose.

Tags: